BABÍ LÉTO- PAVOUČKOVÉ honičky, chytačky a jiné

Doporučujeme
Novinka
 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
136,36 Kč bez DPH

Ebook nabízí náměty na různorodé autorské aktivity, které podporují všestranný rozvoj dětí a jsou zaměřeny na téma PAVOUČKŮ, které si spojujeme právě s BABÍM LÉTEM. Podpora při sestavování TÝDENNÍ TEMATICKÉ PŘÍPRAVY.

Aktivity zařazujeme při ŘÍZENÝCH činnostech. Každá hra je provázána hravými, veselými říkankami nebo písničkami, a proto se pro děti stávají zábavnější a přitažlivější. Prostřednictvím činností se děti zábavnou formou seznamují s pavoučky- dozvíme se, kolik nohou má pavouk, jaká je jeho potrava a jakým způsobem ji loví. My zase pavoukovi ukážeme, že jsme jeho kamarádi a s pavoučkem si procvičíme jména dětí ve třídě nebo i pohybovou obratnost a motoriku! 

celkový počet stran: 29 

náměty na řízené aktivity, velké omalovánky

zdroj obrázků: www.pixabay.com

Babí léto nás přímo vybízí k aktivitám, které jsou motivovány pavoučky, tak pojďme do toho a zrealizujme s dětmi PAVOUČKOVÝ TÝDEN: 

  • Vyrobte si s dětmi masku pavoučka nebo zkuste papírovou čelenku, na kterou si každé dítě umístí pavouka, kterého nejprve nakreslí, poté vystříhne a nalepí na čelenku. Ať jsou pavoučci veselí, barevní- dejte dětem prostor pro fantazii!
  • Barvami na obličej namalujte každému dítěti na tvář veselého pavouka.
  • Prohlížejte si knížky na dané téma, povídejte si s dětmi nad obrázky, podávejte dětem nové informace o pavoucích (přizpůsobíme věku dětí).
  • V přírodě pozorujte pavoučky, broučky a jiné hmyzí kamarády, než půjdou spát... :) 
  • Při pobytu v přírodě vyhledávejte s dětmi pavučiny, pozorujte jejich strukturu, hledejte rozdíly mezi pavučinami. Povídejte si s dětmi o tom, jak se chovat v přírodě, když najdeme pavučinu...
  • Na vycházce využijte bílé křídy, kterými nakreslíte spoustu pavučin... kam? Třeba na chodník! :) 
  • Z přírodnin vyrábějte pavoučky- z kamínků tvořte tělo, z klacíků nožky... využijte vše, co příroda nabízí. Buďte kreativní! 
  • Pavoučky můžete vyrobit i z půlky ořechové skořápky, která představuje tělo pavoučka. Z modelíny vymodelujte hlavičku, z korálků vytvořte očka a nožky z provázku, který nastříhejte na dílky a modelínou upevněte na skořápku. :) 

 

OBSAH: 

1. KOHO PAVOUK ZAVOLAL (pohybová hra s říkankou, procvičujeme jména dětí ve třídě)

2. KOHO VIDÍM, TOHO CHYTÍM! (pohybová hra s říkankou, procvičujeme dodržování stanovených pravidel hry, zrakové vnímání)

3. NA KLOBOUK (kontaktní hra s říkankou, procvičujeme navázání kontaktu s druhým- překonání ostychu)

4. CHŇAP, PAVOUKU! (veselá pohybová hra s říkankou, procvičujeme hbitost, obratnost, podporujeme pozitivní atmosféru ve třídě, číselnou řadu)

5. NA JÚ (kontaktní hra s říkankou, rozvíjíme vzájemné vztahy mezi dětmi, navázání kontaktu, jména dětí ve třídě)

6. NA NEPOSEDU (pohybové cvičení s říkankou s míčky, procvičujeme a pojmenováváme jednotlivé části těla)

7. NA ŽUCH! (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání a rozlišování)

8. BZZZ, BZZZ, BZZZ, CHE, CHE, CHE! (pohybová hra s říkankou s využitím šátečků na cvičení)

9. PŘIDEJ SE I TY (cvičení na rozvoj jemné motoriky prstů s říkankou)

10. KDYŽ SE VODA ROZLIJE (pohybová hra s písničkou, procvičujeme pohybové dovednosti, obratnost, koordinaci pohybů)