BLE BLE HRÁTKY S PADÁKEM- téma ČERTI

 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
136,36 Kč bez DPH

E- book Ble ble hrátky s padákem obsahuje autorské náměty na POHYBOVÉ aktivity s dětmi, doprovázené jednoduchým řečovým doprovodem. U každé aktivity využíváme psychomotorický PADÁK, který je u dětí velmi oblíben. Prostřednictvím jednotlivých aktivit navodíme téma ČERTŮ. Hry jsou pojaty humorně- právě tak, aby v dětech probouzely radost, podporovaly pozitivní náladu ve skupině a přinášely pro děti i určité povzbuzení, že i s čerty mohou býti žerty. :) 

Hry je možno využít v tematickém čertovském týdnu nebo je zařadit do čertovské besídky. 

Součástí e-booku jsou velké čertovské omalovánky. 

zdroj obrázků: www.pixabay.com 

celkový počet stran: 20

email: [email protected]

obsah: 

1. V PEKLE BĚŽÍ MYŠ (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme postřeh, sluchové vnímání, hbitost)

2. NA POLÍNKA (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme sluchové vnímání, pozornost, jemnou motoriku)

3. LUCIFERE, CHYŤ SI MĚ! (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme hbitost, obratnost, postřeh)

4. NA PEKELNOU ČEPICI (pohybová hra s písničkou, rozvíjíme sluchové vnímání, spolupráci ve dvojici, prostorovou orientaci)

5. KDO NEVĚŘÍ, AŤ NEVĚŘÍ (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme myšlení, logické uvažování, rozvíjíme znalosti o typických znacích jednotlivých zvířat)

6. NA PUPÍK (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme smyslové vnímání, hbitost, obratnost)

7. NA ČERTA A MOUCHU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme jména kamarádů ve skupině, zrakovou paměť, myšlení, sluchové vnímání)

8. ROHY PATŘÍ DO PEKLA (pohybová hra s písničkou, rozvíjíme jemnou motoriku při manipulaci s kolíčky, barevné rozlišování, zrakové vnímání, spolupráci)

9. NA ČERTA A KÁČU (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme sluchové vnímání, pozornost, prostorovou orientaci)

10. NA ČERTY A ŠKYTAVKU (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme zrakové vnímání, reakci na signál, hbitost)