ČLOVĚK, TEN MÁ SMYSLŮ PĚT

Tématický blok: ČLOVĚK, TEN MÁ SMYSLŮ PĚT

Cílem tohoto tématu je seznámit děti se všemi smysly, které máme, používáme. Zaměříme se na hmat, sluch, čich, chuť, sluch. Mozek je ale strůjcem všeho, tak si o něm také něco zjistíme. Budeme poznávat všemi smysly.

Zjistíme, že každý předmět, věc, potravina se dá vnímat více smysly. Prakticky si to vyzkoušíme. Naučíme se básničku, zazpíváme si. Vyzkoušíme si, jaké to je být slepý.

Celkem 15 stran

OBSAH:

  • Ranní hry
  • Pohybové aktivity
  • Řízené činnosti
  • Pobyt venku
  • + přílohy