CO SE DĚJE V HNÍZDĚ- PTÁCI A JARO

 
Prodávající:
Cena za ks:
190 Kč s DPH
172,73 Kč bez DPH

E- book CO SE DĚJE V HNÍZDĚ- téma PTÁCI A JARO, obsahuje náměty na ŘÍZENÉ aktivity, kterými podporujeme všestranný rozvoj dětí.  

E-book nabízí tematické autorské aktivity, které jsou spojeny se slovním/ hudebním doprovodem. Dále  NÁMĚTY na aktivity, jak s danou říkankou či písničkou pracovat a jak ji lze dále rozvíjet. Aktivity jsou sestaveny tak, aby dětem zábavnou a přitažlivou formou poskytovaly vědomosti a znalosti o našich PTÁCÍCH, se kterými se můžeme v našich podmínkách nejčastěji setkat. Činnosti, které jsou vzájemně propojeny, rozvíjejí znalosti, vědomosti, dovednosti, řečové schopnosti, pohybové dovednosti, myšlení, fantazii, logické uvažování, spolupráci ve skupině, rozšiřují vědomosti o přírodě a PTÁČCÍCH, které můžeme vidět v našich zahradách, parcích, polích. 

E-book obsahuje tematické aktivity s říkankami a písničkami+ navíc veselou písničku HNÍZDEČKO a dvě pohybové aktivity. 

Součástí e-booku jsou pracovní listy a omalovánky. 

doporučená věková skupina: 3-4 roky

celkový počet stran: 39 

zdroj obrázků: www.pixabay.com

obsah: 

1. CO SE DĚJE V HNÍZDĚ (písnička+ další náměty na aktivity, rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, myšlení, pozornost, prostorovou orientaci)

2. NA SKŘIVANA (kontaktní hra s písničkou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme vzájemné vztahy mezi dětmi, sluchové a zrakové vnímání, myšlení, řeč, zísáváme poznatky o skřivanovi polním)

3. NA PTÁČKY (pohybová hra s písničkou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme pohybové dovednosti, rytmické cítění, myšlení, reakci na signál, procvičujeme znalost barev)

4. NA DROBEČKY (pohybová hra s říkankou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme hrubou motoriku, spolupráci, sluch. a zrak. vnímání, získáváme nové poznatky o vrabci domácím)

5. NA HLADOVÉ KOSY (pohybová hra s říkankou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme prostorové vnímání, orientaci na vlastním těle, sluchové vnímání, pozornost, pohybovou paměť, získáváme nové poznatky o kosovi černém)

6. FRRR! (pohybová hra s říkankou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme pozornost, sluchové a zrakové vnímání, reakci na daný signál, určujeme a pojmenováváme prsty na ruce, procvičujeme jemnou motoriku prstů)

7. NA SÝKORKY (pohybová hra s říkankou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme myšlení, slovní zásobu, cvičíme špetkový úchop, určujeme a pojmenováváme předměty a barvy kolem nás)

8. NA STRAKU (pohybová hra s říkankou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme myšlení, pozornost, zrakové vnímání a rozlišování, hbitost, získáváme nové vědomosti o ptákovi zvaném straka obecná)

9. NA PÍRKO (kontaktní hra s říkankou+ další náměty na aktivity, rozvíjíme a podporujeme vzájemné vztahy mezi dětmi, smyslové vnímání- vnímání jednotlivých částí těla, dodržování nastavených pravidel)

10. NA VRABCE FANOUŠE (pohybová hra s říkankou+ další náměty na aktivity, procvičujeme znalost barev, zrakové rozlišování, sluchové vnímání, pozornost, mít povědomí o tom, jak se jmenují členové rodiny)

+ TŘI AKTIVITY NAVÍC, KTERÉ MŮŽETE V TEMATICKÉM TÝDNU VYUŽÍT.