CO SILNICE VYPRÁVĚLY

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
136,36 Kč bez DPH

E-book poskytuje inspiraci a náměty na vzdělávací aktivity, ranní volné činnosti a řízené činnosti na téma: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. Aktivity jsou provázány s autorskými říkankami a písničkami. 

Popis: e-book poskytuje inspiraci a náměty na vzdělávací aktivity, ranní volné činnosti a řízené činnosti na téma: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. Prostřednictvím činností na dané téma u dětí hravou formou procvičujeme prostorové vnímání a orientaci, upevňujeme pojmy: nad, pod, vedle, mezi, před, za, první, poslední, blízko, daleko a další. Aktivity podporují všestranný rozvoj dětí a získávání nových vědomostí a dovedností.
Doporučeno pro věkovou skupinu 4-6 let

Obsah: v e-booku najdete přes sedmdesát námětů na ranní volné aktivity, řízené činnosti, omalovánky, úkoly pro děti

Celkový počet stran35

1. ŘIDIČ POVÍDÁ (písnička, procvičujeme pojmy první, druhý, poslední,...)
2. ZA LETADLEM (písnička, procvičujeme pojmy vysoko x nízko)
3. NÁŠ DĚDA MĚL TRABANTA (písnička, procvičujeme pojmy za, před, první, druhý, vpravo, vlevo)
4.JAK TO BUDE DÁL (písnička, procvičujeme prostorové pojmy z, pod, před,...)
5. PO SVĚTĚ SI JEZDÍ VLAK (procvičujeme prostorové pojmy první, druhý, za, před, hned před,...)
6. DESET PARAŠUTISTŮ (písnička, procvičujeme číselnou řadu sestupně, pojmy nahoru, dolů)
7. V DÁLCE PLUJE VELKÁ LOĎ (procvičujeme pojmy blízko x daleko)
8. JEDNO MALÉ AUTO (procvičujeme prostorové pojmy dopředu, dozadu)
9. TEN, KDO CHCE PLOUT (písnička, procvičujeme pojmy- předložky- na, do, v)
10. DUHOVÝ VLÁČEK (procvičujeme slova opačná, prostorové pojmy dopředu, dozadu, doprava, doleva, nahoru, dolů)