CO VIDÍ PODZIM

Doporučujeme

E- book poskytuje náměty na různorodé řízené činnosti s podzimní tematikou- ranní volné aktivity a řízené činnosti. Aktivity jsou propojeny s autorskými básničkami.

Popis e- booku: náměty na ranní volné aktivity a řízené činnosti, propojené s autorskými básničkami. Činnosti můžete pro svoji různorodost, využívat v celém podzimním bloku. Aktivitami procvičujeme myšlení, slovní zásobu, jazykové dovednosti, hrubou motoriku, smyslové vnímání. Rozvíjíme fantazii, představivost, spolupráci. 

celkový počet stran: 20

Součástí jsou omalovánky k vytištění a pracovní listy. 

obsah: 

1. CO VYHLÍŽÍ PODZIM (slovní hra s básničkou, procvičujeme myšlení, představivost, slovní zásobu, typické znaky podzimu)

2. NA ŠIŠKU (pohybová hra s básničkou, procvičujeme pozornost, sluchové  a zrakové vnímání, pohybovou obratnost)

3. KOHO SCHOVAL LIST (pohybová hra s využitím padáku na cvičení, propojena s básničkou, procvičujeme zrakové vnímání, paměť)

4. JAKÁ HOUBA ZAVOLALA (sluchová hra s básničkou, procvičujeme sluchové vnímání a diferenciaci)

5. TETA ŠEPTAČKA (sluchová hra s básničkou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, soustředěnost)

6. CO CHTĚJ VĚDĚT DRACI (slovní hra s básničkou, procvičujeme pojmy nadřazené x podřazené, slova obecná x konkrétní, myšlení)

7. CO SE SYPE Z KOŠÍKU (slovní hra s básničkou, procvičujeme tempo řeči, pohybovou obratnost, pozornost, sluchové vnímání)

8. NEŽ SI JEŽEK USTLAL V LISTÍ (hra s básničkou- plníme úkoly zadané ježkem, procvičujeme sluchové vnímání, paměť, myšlení, pohybové dovednosti)

9. CHECHTAJÍCÍ DÝNĚ (hra s básničkou, procvičujeme pozornost, zrakové vnímání, prostorovou orientaci)

10. CO ODNESL VÍTR (hra s básničkou- procvičujeme dech. Dále procvičujeme myšlení, mít povědomí o předmětech, které nás obklopují- váha, velikost- odhad)