CO VYPRÁVĚLO TEEPEE

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
136,36 Kč bez DPH

Náměty na vzdělávací aktivity, inspirace na ranní volné činnosti a řízené činnosti na téma: INDIÁNI.

 

Popis: tematický e- book poskytuje inspirativní náměty na aktivity- volné ranní činnosti a řízené činnosti, na téma INDIÁNI. Prostřednictvím originálních aktivit propojených s autorskými básničkami, se děti seznamují s touto tematikou, dozvídají se nové informace ze života indiánů, podporujeme všestranný rozvoj dětí. Tvoříme, rozvíjíme fantazii, kreativitu, procvičujeme pohybové dovednosti, smyslové vnímání, jazykové dovednosti, spolupráci, rytmické cítění, získáváme znalosti o přírodě a poznáváme bylinky a jejich využití.
Součástí jsou přílohy s didaktickými paměťovými kartami k vytištění, obrázky léčivých bylin, se kterými se běžně setkáváme a karty s indiánskou tematikou.

celkový počet stran: 23

 

Obsah:

1. HAKA, NAKA, HOU (kontaktní hra v kruhu na procvičení a cítění rytmu, spolupráce, sociální interakce mezi dětmi)
2. CHYŤTE BIZONA (pohybová hra na procvičení hbitosti, pozornosti, sluchového vnímání, postřehu)
3. AŤ JSI KDOSI, AŤ JSI KDESI (smyslová hra na procvičení sluchového vnímání, určování počtu slabik ve jméně)
4. NÁČELNÍK TĚ ZAVOLÁ (sluchová hra na procvičení pozornosti, spojení pohybu s určitým rytmem)
5. CO INDIÁN VYPRÁVĚL (slovní hra na procvičování logického myšlení, slovní zásoby)
6. JAK CHODÍ LIŠKY (pohybová hra rozvíjející postřeh, pozornost, hbitost)
7. CO VYPRÁVĚLO TEEPEE (říkanka spojená s procvičením a uvolněním ruky, prstů, zápěstí, rytmizace)
8. OREL VOLÁ  (pohybová hra, procvičujeme sluchové vnímání, pohybové dovednosti, pozornost)
9. NA STATEČNÉHO INDIÁNA (pohybová hra, procvičujeme sluchové vnímání, postřeh, hbitost)
10. CO DĚLAJÍ INDIÁNI (pohybová hra se zapojením fantazie, rozvíjíme představivost, kreativitu, pozornost)