HALLOWEENSKÉ KRÁTKOHRÁTKY

 
Prodávající:
Cena za ks:
190 Kč s DPH
172,73 Kč bez DPH

E- book nabízí zábavné pohybové hry pro děti na téma Halloween. Aktivity jsou propojeny s autorskými básničkami. 

 

Popis e- booku: náměty na pohybové hry s dětmi na téma Halloween, které jsou propojeny s autorskými básničkami. Zábavnou a pro děti přirozenou formou rozvíjíme pohybové dovednosti, pozornost, postřeh, spolupráci ve skupině. Prostřednictvím nabízených aktivit přibližujeme dětem toto téma a vše, co s ním úzce souvisí. 

Součástí e- booku jsou pracovní listy a strašidelné pexeso k vytisknutí. 

celkový počet stran: 22

Obsah: 

1. NA LÍNOU DÝNI (pohybová hra s básničkou, procvičujeme pohybové dovednosti)

2. NA NETOPÝRA (pohybová hra s básničkou, procvičujeme obratnost, postřeh, spolupráci ve skupině)

3. NA ZTRACENÉ DÝNĚ (smyslová hra s básničkou, procvičujeme hmatové vnímání)

4. NA PODZIMNICI (pohybová hra s básničkou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost)

5. NA DUCHA (pohybová hra s básničkou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, hbitost)

6. NA STRAŠIDLÁKY (pohybová hra s básničkou, procvičujeme počáteční hlásku ve slově)

7. NA MASKY (pohybová hra s básničkou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, prostorovou orientaci)

8. NA PAVOUKY (pohybová hra s básničkou, procvičujeme pozornost, hbitost, rychlost)

9. NA DUCHA (hra s básničkou s předáváním ducha, procvičujeme postřeh, pozornost, reakci na signál)

10. NA ČARODĚJNICI (pohybová hra s básničkou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, zrakové vnímání, obratnost)