HOP! NA KOŠTĚ! (čarodějnice)

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
136,36 Kč bez DPH

E- book obsahuje náměty na pohybové aktivity s dětmi na téma ČARODĚJNICE. Hry využijete v tematickém čarodějném, či pohádkovém týdnu.

 

Popis: e- book HOP! NA KOŠTĚ! nabízí autorské náměty na pohybové aktivity s dětmi na téma ČARODĚJNICE. Hry využijete v tematickém čarodějném, či pohádkovém týdnu. Aktivity děti všestranně rozvíjí. Děti si zdokonalují pohybové dovednosti, postřeh, pozornost, sluchové vnímání, myšlení, rytmické a hudební cítění, spolupráci ve skupině. Prostřednictvím her seznamujeme děti s tradičním pálením čarodějnic. Součástí ebooku jsou i pracovní listy.

celkový počet stran ebooku: 23

zdroj obrázků: www.pixabay.com


obsah:

1. HOP, NA KOŠTĚ! (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme sluchové vnímání, pozornost, postřeh, hbitost)
2. NA SPÍCÍ ČARODĚJNICI (hra s říkankou s procvičováním jemné motoriky prstů, uvolňování zápěstí, rytmizace)
3. NA ZTRACENOU JEŽIBABU (hra s rozpočítadlem, aktivitou rozvíjíme pozornost, prostorovou orientaci, spolupráci)
4. JACHACHACHÁ, JUCHUCHUCHŮ (pohybová hra s říkankou a písničkou, rozvíjíme pozornost, sluchové vnímání, sounáležitost ve skupině, hudební cítění, pohybovou improvizaci)
5. KOUZLA A ČÁRY (slovní hra se zapojením pohybu, rozvíjíme sluchové vnímání, procvičujeme slova zdrobnělá a zveličelá)
6. NA BABICI RUKAVICI A NOHAVICI (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, hbitost)
7. NA STRAŠIDELNOU VĚŽ (postřehová hra, rozvíjíme pozornost, zrakové vnímání, soustředění, myšlení, slovní zásobu)
8. JAK SI ZPÍVÁ JEŽIBABA (hudebně- pohybová hra, rozvíjíme hudební vnímání, sluchové vnímání)
9. JEŽIDĚDEK NA KOŠTĚTI (pohybová hra, rozvíjíme prostorovou orientaci- pojmy vpředu, vzadu, sluchové vnímání, hbitost)
10. KOUZELNÝ LEKTVAR (pohybová hra, rozvíjíme pohybové dovednosti, myšlení, představivost, fantazii)