JAK TO BYLO SE SVATÝM MARTINEM

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
190 Kč s DPH
172,73 Kč bez DPH

E-book JAK TO BYLO SE SVATÝM MARTINEM, poskytuje náměty na ŘÍZENÉ aktivity s dětmi, které jsou propojeny s autorskými říkankami a písničkami. Každá říkanka, či písnička, je vhodně propojena s konkrétní aktivitou a obohacena o DALŠÍ NÁMĚTY na činnosti, ať už slovní, pohybové, didaktické, kreativní, hudební a jiné. Zábavnou a pro děti přirozenou formou nabízíme činnosti, díky kterým se seznamují se svátkem svatého Martina. Děti se, prostřednictvím aktivit, dozvědí, kdo byl svatý Martin, proč se na svatomartinské posvícení pečou husy, rohlíčky. Zazpíváme si o Martinovi a legendě o plášti- jeho dobrosrdečnosti a lásce k druhým lidem. Zahrajeme si pohybové hry, kde se proměníme v husy, martinské rohlíčky, koně, nebo třeba i kosy, které Martin vyplašil svým příjezdem na krásném, bílém koni, když nám vezl první sníh... :) 

Součástí e-booku jsou pracovní listy a omalovánky. 

doporučená věková skupina: 4- 6 let

celkový počet stran: 35

zdroj obrázků: www.pixabay.com, www.creazilla. com

DĚKUJI, ŽE DĚLÁTE SVOJI PRÁCI SRDCEM A HLEDÁTE INSPIRACI A NÁPADY! 

Pokud byste měli nápad na téma e-booku, který Vám chybí, neváhejte mě kontaktovat na e-mail: [email protected] 

obsah: 

1. JAK TO BYLO S MARTINEM (písnička+ další tipy na činnosti, rozvíjíme a podporujeme zájem o tradice, myšlení, hudební cítění, rozšiřujeme vědomosti o svátku svatého Martina)

2. NA MARTINA (pohybová hra s říkankou+ další tipy na činnosti, rozvíjíme pozornost, zrakové a sluchové vnímání, hbitost, prostorové vnímání)

3. NA ROHLÍČKY (pohybová hra s říkankou+ další tipy na činnosti, rozvíjíme pozornost, sluchové vnímání, hbitost, reakci na signál, spolupráci ve skupině, rozlišujeme uspořádání- řada/zástup

4. HLEDÁ SE MARTIN (hra s říkankou zaměřená na zrakové vnímání+ další tipy na činnosti, rozvíjíme zrakové rozlišování, pozornost, jemnou motoriku, procvičujeme dech- dechové cvičení)

5. O JEDNOM PLÁŠTI (aktivita s písničkou+ další tipy na činnosti, rozvíjíme mravní vnímání, sociální cítění, empatii, vzájemnou interakci mezi dětmi)

6. CHYŤTE HUSU! (pohybová hra s říkankou+ další tipy na činnosti, rozvíjíme pozornost, zrakové a sluchové vnímání, hbitost, obratnost, myšlení, logické uvažování, orientaci v prostoru)

7. HYJÉ! (písnička o příjezdu svatého Martina+ další tipy na činnosti, rozvíjíme a podporujeme zájem o tradice, rozvíjíme základní společenské normy chování, vzájemný kontakt mezi dětmi, zájem o druhého)

8. SEDĚL NA DRÁTĚ V ČERNÝM KABÁTĚ (pohybová hra s říkankou+ další tipy na činnosti, rozvíjíme zrakové vnímání, orientaci v prostoru, reakci na signál, sluchové vnímání, myšlení)

9. MARTIN JEDE PŘES VESNICE (pohybová hra s říkankou+ další tipy na činnosti, rozvíjíme sluchové vnímání, myšlení, spolupráci ve skupině, rytmické cítění, pojmenováváme předměty, které nás obklopují)

10. JAK SE VOLÁ NA MARTINA (aktivita s procvičováním měsíců v roce+ další tipy na činnosti, rozvíjíme myšlení, procvičujeme měsíce v roce ve správném pořadí, rozvíjíme postřeh, hbitost, pohybovou obratnost)