JAK TO CHODÍ NA DVORKU

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
136,36 Kč bez DPH

Náměty na vzdělávací aktivity s dětmi, propojené se slovním, či hudebním doprovodem- poznáváme hospodářská zvířata a jejich mláďata. Podpora při tvorbě tematické TÝDENNÍ PŘÍPRAVY, využití aktivit při ŘÍZENÝCH ČINNOSTECH. 

Popis: JAK TO CHODÍ NA DVORKU- poznáváme hospodářská zvířata a jejich mláďata, obsahuje autorské náměty na vzdělávací aktivity, podporující všestranný rozvoj dětí.
Prostřednictvím aktivit, propojených s autorskými říkankami či písničkami, rozvíjíme u dětí pohybové dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, pozornost, myšlení, artikulační dovednosti, spolupráci a další. Hravou formou podporujeme u dětí získávání vědomostí o hospodářských zvířatech.
Téma hospodářská zvířátka je ve školce stále aktuální, zvláště pak v jarním období. Poznávání zvířátek a nabízené aktivity ocení zejména ty nejmladší děti, které se učí zvířátka pojmenovat, určit zvuk, kterým se dané zvíře dorozumívá, seznamovat se s mláďaty, vzhledem jednotlivých zvířátek a další...
Říkanky a písničky provázejí děti neustále a ve spojení s pohybem mají nezastupitelnou roli v jejich osobnostně- sociálním rozvoji. Součástí jsou pracovní listy a velké omalovánky hospodářských zvířátek pro nejmenší
Doporučená věková skupina: 3- 4 roky

celkový počet stran: 34
 

Obsah: 

1. KAMARÁDI NA DVORKU (pohybová hra s písničkou, nápěv Tři citronky. Poznáváme zvuky jednotlivých zvířátek, procvičujeme sluchové vnímání, myšlení)
2. NA OVEČKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, hbitost, postřeh)
3. NA SLEPIČKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pohyb. dovednosti, jemnou motoriku- špetkový úchop)
4. NA UTÍKAJÍCÍHO KRÁLÍKA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, jména kamarádů ve skupině, prostorovou orientaci)
5. SLEPIČKO, JAK ZPÍVÁŠ? (pohybová hra s písničkou, nápěv Komáři se ženili. Procvičujeme artikulační dovednosti, gymnastiku mluvidel, zvuky jednotlivých zvířat)
6. NA UTÍKAJÍCÍ PRASÁTKO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, hbitost)
7. NA KŮZLÁTKA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, jména kamarádů ve skupině, podporujeme radost z pohybu)
8. CO DĚLÁME NA DVORKU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, pohybové dovednosti, zvuky zvířat)
9. KDO CO MÁ, TEN SI S NÁMI ZABĚHÁ (pohybová hra, procvičujeme myšlení, hravou formou upevňujeme znalosti o typických znacích jednotlivých hospodářských zvířat)
10. NA VAJÍČKO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, hbitost, prostorovou orientaci)