JAK TO CHODÍ U JEŽKŮ- JEŽCI a PODZIM

Novinka
 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
136,36 Kč bez DPH

Ebook JAK TO CHODÍ U JEŽKŮ obsahuje inspirativní autorské náměty na různorodé aktivity na téma JEŽCI a PODZIM, které poskytují oporu při sestavování VZDĚLÁVACÍ nabídky pro děti. Aktivity zařazujeme při ŘÍZENÝCH činnostech. Hravou formou si děti upevňují základní znalosti o ježkovi: způsob života, potrava, noční lov, ZIMNÍ SPÁČ- příprava na zimu,... prostřednictvím činností, které jsou doprovázeny  jednoduchým řečovým/hudebním doprovodem , se seznamujeme se zimním spáčem zvaným JEŽEK. Aktivity děti všestranně rozvíjí, prohlubují řečové, pohybové dovednosti, slovní vyjadřování, paměťové schopnosti, ale hlavně- podporují pozitivní atmosféru ve třídě! Prohlubujme znalosti dětí hravým způsobem!

celkový počet stran: 27

zdroj obrázků: www.pixabay.com

omalovánky, náměty na ŘÍZENÉ aktivity doprovázené řečovým/hudebním doprovodem

 

obsah: 

1. NA DUPANDU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme zrakové vnímání, pozornost, hbitost)

2. NA HLEDANOU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme předmatematické dovednosti)

3.  NA JEŽKA A JABLÍČKO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pohybovou obratnost, hbitost)

4. JEŽKOVY VOČI (veselá písnička o ježkovi, který se chystá k zimnímu spánku+ aktivita)

5.  NA JEŽKA A MĚSÍC (pohybová hra s říkankou, procvičujeme rytmus, jemnou motoriku prstů, zrakové vnímání)

6. NA JÉJE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme zrakové vnímání a rozlišování, barevné rozlišování)

7. NA CHATĚ JE PSINA (veselá písnička s procvičováním rytmického cítění, sluchového vnímání)

8. HALÍ, BELÍ, JEŽCI MALÍ (něžná písnička o ježečcích, procvičujeme zrakové vnímání a rozlišování, podporujeme empatii)

9. JEŽEK UTŘEL NOS! (rytmické cvičení s předáváním s říkankou, rozvíjíme cit pro rytmus a rým- průprava pro budoucí čtení a psaní)

10. JEŽKU, BACHA! (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pohybové dovednosti, hbitost, obratnost, hod míčem na cíl)

+ BONUS autorská písnička DUPE, FUNÍ, POD JABLONÍ-  naleznete v PODZIMNÍM ebooku  Co si jabloň zpívala