JAK TO CHODÍ VE VESMÍRU

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
136,36 Kč bez DPH

E- book obsahuje autorské, originální náměty na výchovně- vzdělávací aktivity s vesmírnou tematikou.

 

Popis zásobníku: JAK TO CHODÍ VE VESMÍRU obsahuje autorské, originální náměty na vzdělávací aktivity s vesmírnou tematikou.
Prostřednictvím pohybových her, které jsou propojeny s říkankou či písničkou, podporujeme všestranný rozvoj dětí. Aktivitami rozvíjíme pozornost, pohybové dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, paměť, vyjadřovací schopnosti a další. Hry se vám budou skvěle hodit ve vesmírném bloku, jelikož aktivity s touto tematikou jsou jistě vždy žádané a vyhledávané. Zábavnou, hravou a pro děti přirozenou formou získávají nové znalosti a vědomosti o vesmíru.

celkový počet stran e- booku: 22 + pracovní listy a omalovánky

obsah zásobníku :

1. NA ČERNOU DÍRU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, zrakové vnímání, pozornost)
2. NA RAKETU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme zrakové vnímání, pozornost, poznáváme číslice a písmena)
3. NA MARŤANA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, hbitost)
4. NA ASTRONAUTA (pohybová hra s písničkou, vlastní nápěv. Procvičujeme hrubou motoriku, pozornost, pohybovou paměť)
5. NA PLANETY (pohybová hra s písničkou, nápěv: Když jsem já sloužil. Procvičujeme pozornost, názvy planet Sluneční soustavy)
6. NA SLUNCE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme názvy částí těla, koordinaci pohybu, sluchové vnímání)
7. NA POROUCHANOU RAKETU (pohybová hra s písničkou, nápěv: Já jsem muzikant. Procvičujeme sluchové vnímání, rytmické cítění, sluchové vnímání, gymnastiku mluvidel)
8. NA SPÍCÍ HVĚZDY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, zrakové vnímání)
9. NA RAKEŤÁKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, prostorovou orientaci)
10. NA HVĚZDÁŘE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme hrubou motoriku, sluchové vnímání, orientaci v prostoru)