JAK SE BUDÍ SLUNCE

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
160 Kč s DPH
145,45 Kč bez DPH

JAK SE BUDÍ SLUNCE- slunce patří neodmyslitelně k jaru a létu, a proto nás bude provázet celým tímto obdobím. 

Smysluplná nabídka autorských, výchovně- vzdělávacích činností pro celkový rozvoj dítěte, využití v jarním či letním bloku s propojením Vašich tematických plánů či jako samostatné téma- zrealizujte s dětmi SLUNÍČKOVÝ TÝDEN- oblečte se do veselé žluté barvy, hrajte hry na téma sluníčko, zpívejte o sluníčku, malujte sluníčka- barvami, vodou, vytvářejte sluníčka z přírodnin, stavebnic, poklic a pokliček a dalších materiálů... pozorujte sluníčko při vycházkách, vytvořte u školky "sluníčkovou zahrádku" plnou veselých sluníček! :) 

 

Popis: výchovně- vzdělávací nabídka činností, přes sedmdesát námětů na ranní volné aktivity a řízené činnosti, propojené s autorskými říkankami a písničkami. Pracovní listy, omalovánky na dané téma.
Slunce zcela jistě patří k jaru a létu, bude nás proto provázet celým tímto obdobím. Děti se prostřednictvím sluníčka seznámí s BROUČKY a dalším hmyzem, procvičí si DENNÍ DOBY, upevní si znalosti o ZVÍŘÁTKÁCH a potravě pro ně typické. Dozví se, co vše má SLUNCE na práci, pozitivní a negativní dopad slunečního záření. Zahrají si pohybové hry na téma "sluníčko" , naučí se šprýmovací, nekonečné písničky a dozví se spoustu dalších informací spojených s jarem a létem.

celkový počet stran: 31

zdroj obrázků: www.pixabay.com

obsah: 

1. JAK SE BUDÍ SLUNCE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání)
2. POJĎME VEN, DOKUD SLUNCE NEPÁLÍ (pohybová hra s písničkou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, číselnou řadu)
3. JAK SI SLUNCE ČECHRÁ PAPRSKY (písnička, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, denní doby)
4. KDYŽ JDE SLUNCE NA VANDR (pohybová hra s písničkou, procvičujeme hrubou motoriku)
5. JEDNA, DVĚ, SLUNCE JDE (písnička, vymýšlíme logické rýmy, upevňujeme znalosti o zvířatech a potravě pro ně typické)
6. KDYŽ JDE KOS NA LUP (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, hbitost)
7. CO DĚLÁ SLUNCE (pohybová hra s říkankou, upevňujeme základní znalosti o počasí)
8. SLUNCE ROZSVÍTÍ NÁM DEN (pohybová šprýmovací písnička, pohybová improvizace, smysl pro humor)
9. KDYŽ SLUNCE PÁLÍ (pohybová hra s písničkou, pojmenováváme jednotlivé části těla)
10. KDO MÁ KŘÍDLA, TEN SI LÉTÁ (pohybová, nekonečná písnička, upevňujeme základní znalosti o hmyzu, sluchové vnímání)