JAK SE MAJÍ SNĚHULÁCI

 
Prodávající:
Cena za ks:
190 Kč s DPH
172,73 Kč bez DPH

E- book obsahuje originální, autorské náměty na vzdělávací aktivity: RANNÍ volné činnosti a ŘÍZENÉ činnosti, zábavné úkoly pro děti, pexeso se sněhuláky.

 

Popis zásobníku: autorský e-book poskytuje oporu při tvorbě vzdělávacího plánu v zimním bloku. Náměty na ranní volné činnosti, řízené činnosti, podrobně rozpracovány. Vzdělávací aktivity pohybové, které jsou doprovázeny krátkou říkankou či písničkou, smyslové hry, poznávací, činnosti rozvíjející slovní zásobu, paměť, myšlení, pozornost. Na dané téma zde najdete přes padesát námětů na činnosti + další tipy. 

Originální náměty na vzdělávací aktivity: ranní volné činnosti a řízené činnosti, zábavné úkoly pro děti, pexeso se sněhuláky.

celkový počet stran: 28

 

Obsah zásobníku:

1. TANCOVALI SNĚHULÁCI (pohybová písnička, hra na tělo, rytmizace, spolupráce)

2. HOP, HOP, SEM (pohybová písnička, rozvíjíme paměť, představivost)

3. SNĚHULÁKOVY LUMPÁRNY- básnička (pohybová hra, procvičujeme hbitost, pozornost, rytmické cítění)

4. CO ZTRATIL SNĚHULÁK- básnička (smyslová hra, procvičujeme smysly)

5. MRKEV, KOŠTĚ, KNOFLÍKY, HRNEC- písnička (procvičujeme rytmizaci textu spojenou s pohybem)

6. MYŠÍ KOULOVAČKA- básnička (pohybová hra, procvičujeme hbitost, pozornost)

7. TO JE SNĚHU- básnička (procvičujeme sluchové vnímání, slova zdrobnělá)

8. CO DĚLAJÍ SNĚHULÁCI- písnička (pohybová písnička, procvičujeme soulad pohybu se pěveckým doprovodem, zrakové a sluchové vnímání)

9. VRABEC A SNĚHULÁK- básnička (prstové cvičení, procvičujeme jemnou motoriku, rytmizaci)

10. JAK CESTUJÍ SNĚHULÁCI- básnička (pohybová hra, procvičujeme sluchové vnímání, prostorovou orientaci, střídáme nálady)