KDYŽ JSI ŠŤASTNÝ JAKO BLECHA

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
145 Kč s DPH
131,82 Kč bez DPH

E- book Když jsi šťastný jako blecha, obsahuje náměty na aktivity pro nejmenší děti (3-4 roky). Hry jsou zaměřeny na rozvíjení vztahů mezi dětmi a upevňování jmen dětí ve třídě.

 

E-book obsahuje autorské náměty na aktivity doprovázené říkankou, či písničkou, jejichž prostřednictvím si děti upevňují jména kamarádů ve třídě, rozvíjí vzájemné vztahy, podporují citové vazby mezi dětmi, vytváří pozitivní atmosféru ve třídě. Aktivity jsou záměrně soustředěny do kruhu, jelikož malé děti se v kruhu cítí bezpečně, jistě a s dětmi jsme ve vzájemné interakci. U her využíváme míč jako zástupnou rekvizitu (míč se promění v dračí hlavu, bambuli, prasátko, a další) a díky míči udržíme lépe pozornost i těch nejmenších, jelikož je u dětí velmi oblíben. 

Hry můžeme zařazovat zvláště na začátku školního roku, ale i v průběhu roku při ranních aktivitách, uvítání, komunitním kruhu,...

Aktivity jsou sestaveny tak, aby vám byly nápomocné při stmelování kolektivu dětí, vytváření radostné a uvolněné atmosféry ve třídě, při procvičování a upevňování jmen kamarádů ve třídě (zvláště na začátku nového školního roku) a prohlubování vztahů nejen mezi dětmi samotnými, ale také mezi dětmi a paní učitelkou. 

Součástí e-booku jsou velké omalovánky pro nejmenší. 

celkový počet stran: 30

obrázky jsou čerpány z těchto zdrojů: www.pixabay.com, www.creazilla.com

obsah: 

1. MÍČKU, JAK SE JMENUJEŠ? (hra s říkankou, procvičujeme jména kamarádů ve skupině)

2. NA VAJÍČKO (hra s říkankou, procvičujeme jména kamarádů ve skupině, rozvíjíme vztahy mezi dětmi, zrakové a sluchové vnímání)

3. NA KOMÁRA FANDU (pohybová hra s říkankou, upevňujeme jména dětí ve skupině, rozvíjíme pozornost, zrakové a sluchové vnímání, hbitost)

4. NA MYŠKU (hra s říkankou, utužujeme vzájemné vztahy mezi dětmi, navázání kontaktu s druhým, zrakové a sluchové vnímání, myšlení, manipulace s míčem)

5. NA VDOLEČEK (pohybová hra s písničkou, rozvíjíme vzájemné vztahy ve třídě, manipulaci s míčem, pohybové dovednosti, sluchové a zrakové vnímání, pozornost, upevňujeme jména dětí ve třídě)

6. ŠŤASTNÁ BLECHA (pohybová hra s písničkou, vytváříme pozitivní, přátelskou atmosféru ve třídě, rozvíjíme hrubou motoriku)

7. DRAČÍ CHUTĚ (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme vzájemné vztahy mezi dětmi, vytváříme pozitivní atmosféru ve třídě, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, hbitost)

8. TO JE ŠVANDA, KDYŽ JE TADY NAŠE BANDA ( hra s popěvkem, rozvíjíme kamarádské vztahy, sociální a citové vazby mezi dětmi, zrakové a sluchové vnímání, procvičujeme a učíme se jména kamarádů ve třídě)

9. NA BAMBULI (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme zrakové vnímání, smyslové vnímání, pozornost, upevňujeme jména dětí ve třídě)

10. NA PRASÁTKO (pohybová hra s říkankou, podporujeme přátelskou a pozitivní atmosféru ve třídě, vzájemné vztahy mezi dětmi a paní učitelkou, rozvíjíme hbitost, rychlost)