KDYŽ PRŠELY ŽALUDY

 
Prodávající:
Cena za ks:
190 Kč s DPH
172,73 Kč bez DPH

E- book KDYŽ PRŠELY ŽALUDY, obsahuje autorské náměty na vzdělávací aktivity s dětmi, které jsou propojeny s říkankami, či písničkami a je zaměřený na podzimní období.

 

Popis: Autorský e- book Když pršely žaludy, obsahuje náměty na vzdělávací aktivity, propojené s říkankami či písničkami a děti se, jejich prostřednictvím, seznamují s lesními stromy a jejich plody v podzimním období. Aktivity jsou sestaveny tak, aby děti rozvíjely po všech stránkách- rozumové, pohybové, slovní, kreativní, hudební... Děti se, v rámci hry, seznamují zábavnou formou s plody lesních stromů a naučí se i krásnou písničku o datlovi, který má v lese nezastupitelnou úlohu. Jak se ale dozvíte, není datel, jako datel :). 

E-book obsahuje originální náměty na aktivity, propojené s říkankou či písničkou a bude dobrou inspirací pro všechny, kteří hledají nové náměty na činnosti, kterými dětem toto téma přiblíží. 

Součástí e-booku jsou pracovní listy pro mladší i starší děti. 

celkový počet stran: 30

obrázky použité v e-booku jsou čerpány: www. pixabay.com, www.creazilla.com

 

obsah:  

1. V JEDNOM LESÍČKU (pohybová hra s písničkou, nápěv Pásla ovečky, procvičujeme postřeh, pozornost, sluchové a zrakové vnímání)

2. NA LÍSTEČEK (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, zrakové vnímání, paměť)

3. NA KAŠTANY (pohybová hra s písničkou, nápěv Komáři se ženili, procvičujeme pohybové dovednosti s míčem)

4. ZVĚDAVÉ VEVERKY (písnička, nápěv Čížečku, čížečku, procvičujeme znalosti o lesních stromech a plodech)

5. NA SMRČEK (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, zrakové vnímání, hbitost, pohybové dovednosti, hod míčky na cíl)

6. KAMARÁDI STROMY (prstové cvičení s říkankou, procvičujeme jemnou motoriku prstů, zápěstí, rytmizaci)

7. DUPY, DUPY, DUP (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, sluchové vnímání, prostorovou orientaci, hbitost)

8. DATEL POPLETA (písnička+ pohybová hra Na datla- procvičujeme sluchové vnímání, rytmické cítění, mluvidla, rozšiřujeme povědomí o okolním světě)

9. NA ZRCÁTKO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, zrakové vnímání, pohybové dovednosti)

10. UMCA, UMCA, UMCASA (paměťová písnička, nápěv Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, procvičujeme paměť, myšlení, vnímání, pozornost)