KRÁTKOHRÁTKY S PADÁKEM: MOJE TĚLO- MOJE ZDRAVÍ

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
136,36 Kč bez DPH

Náměty na výchovně- vzdělávací aktivity s padákem na cvičení, které jsou tematicky zaměřeny na MOJE TĚLO- MOJE ZDRAVÍ. 

 

Popis zásobníku: e-book obsahuje inspiraci na autorské, originální náměty na aktivity s padákem na cvičení, které jsou tematicky zaměřeny na MOJE TĚLO- MOJE ZDRAVÍ (PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ). Prostřednictvím nabízených aktivit děti seznamujeme přirozenou a hravou formou s lidským tělem- činnosti zaměřené k poznávání vlastního těla, názvy jednotlivých částí, orientaci na lidském těle a péče o zdraví. U každé hry využíváme padák na cvičení, díky kterému dostávají aktivity zcela jiný rozměr.
Hry jsou spojeny s říkankou či jednoduchou písničkou, která se dětem lehce dostane do oušek. Součástí jsou pracovní listy, omalovánky a pexeso: V zdravém těle- zdravý duch!

celkový počet stran e-booku: 23
 

obsah zásobníku :

1. KDO CO MÁ (pohybová hra s písničkou, upevňujeme znalosti o naše těle a jeho částech, procvičujeme sluchové vnímání)
2. ŠIMRAJÍCÍ PAPRSEK (relaxační hra, uvědomění si jednotlivých částí těla, procvičujeme smyslové vnímání, vědomí sebe sama)
3. NA RÝMU (pohybová hra s písničkou, upevňujeme znalosti o našem zdraví a jak si ho chránit, procvičujeme hbitost, spolupráci ve skupině)
4. NA BACILA (pohybová hra s říkankou, upevňujeme znalosti o našem těle a zdraví, procvičujeme hbitost, obratnost)
5. DESET MALÝCH PRSTÍČKŮ (pohybová hra s písničkou, procvičujeme části těla- názvy, sluchové vnímání, určování hlásky na začátku slova)
6. NAHOŘE NEBO DOLE? (pohybová hra s písničkou, procvičujeme jednotlivé části těla- orientace na lidském těle)
7. NA KOZLA (pohybová hra s říkankou, upevňujeme názvy jednotlivých částí těla, spolupráci ve dvojici)
8. JÁ MÁM, TY MÁŠ (pohybová hra s písničkou, procvičujeme orientaci na lidském těle, pozornost, myšlení)
9. NA OSTROV (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchovou analýzu a syntézu, pozornost, skládání částí těla z jednotlivých hlásek)
10. V ZDRAVÉM TĚLE- ZDRAVÝ DUCH! (pohybová hra s říkankou, péče o zdraví- zdravý životní styl, procvičujeme zrakové vnímání, pohybovou improvizaci, myšlení)