LESNÍ BRÁNOU ZA ZVÍŘÁTKY

 
Prodávající:
Cena za ks:
155 Kč s DPH
140,91 Kč bez DPH

E- book obsahuje přes osmdesát námětů na vzdělávací aktivity pro děti. Tematické pohybové, didaktické, hudební, slovní, tvůrčí a jiné náměty na činnosti s dětmi. Autorské tematické říkanky, písničky, propojené s aktivitami. Náměty na RANNÍ VOLNÉ AKTIVITY a ŘÍZENÉ ČINNOSTI.

Popis zásobníku: tematický blok LESNÍ BRÁNOU ZA ZVÍŘÁTKY, obsahuje přes osmdesát námětů na vzdělávací aktivity pro děti. Tematické pohybové, didaktické, hudební, slovní, tvůrčí a jiné náměty na činnosti s dětmi. Autorské tematické říkanky, písničky, propojené s aktivitami. Náměty na RANNÍ VOLNÉ AKTIVITY a ŘÍZENÉ ČINNOSTI S DĚTMI. Pracovní listy, omalovánky, pexeso.
Děti se prostřednictvím nabízených aktivit seznamují s lesními zvířátky, rozvíjíme vědomosti, logické myšlení, pohybovou obratnost, spolupráci, kreativitu, sounáležitost.
Doporučeno pro věkovou skupinu 3-5 let

Celkový počet stran: 40

Zdroje obrázků využitých v e-booku: www.pixabay.com


Obsah zásobníku: 

1. KDYŽ SOVU HONÍ MLSNÁ (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, hbitost+ další náměty na aktivity)
2. NA LIŠKU A BUDULÍNKA (hra na rozvoj prostorové orientace s říkankou, procvičujeme prostorovou orientaci+ další náměty na aktivity)
3. KDYŽ MRAVENCI LESEM JDOU (hra s písničkou, procvičujeme gymnastiku mluvidel+ další náměty na aktivity)
4. NA JEŽKA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme rytmické cítění+ další náměty na aktivity)
5. STRČ PRST SKRZ KRK (slovní hra spojená s pohybem, procvičujeme mluvidla+ další náměty na aktivity)
6. HOUBY, HOUBY, TŘESTE SE, VEVERKA VÁS ODNESE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, hbitost+ další náměty na aktivity)
7. ČÍHAJÍCÍ VLK (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, hbitost, postřeh+ další náměty na aktivity)
8. V ČERNÉM LESE VŠECHNO SPÍ (sluchová hra s říkankou, procvičujeme sluchové rozlišování+ další náměty na aktivity)
9. MYŠ SE V LESE ZTRATILA (hra na rozvoj vztahů mezi dětmi+ další náměty na aktivity)
10. CHODÍ MEDVĚD OKOLO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, hbitost+ další náměty na aktivity)