MOJE RODINA- aktivity spojené se slovním/hudebním doprovodem

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
175 Kč s DPH
159,09 Kč bez DPH

Materiál MOJE RODINA- téma RODINA, DOMOV, poskytuje AUTORSKÉ náměty na různorodé aktivity, spojené se SLOVNÍM/HUDEBNÍM doprovodem. Tematické aktivity, které zařazujeme při ŘÍZENÝCH činnostech a RANNÍCH volných hrách. Opora při sestavování týdenní TEMATICKÉ přípravy. 

náměty na ŘÍZENÉ ČINNOSTI, RANNÍ volné hry+ omalovánky+ dovednosti, které danými aktivitami rozvíjíme

E-book nabízí aktivity, které děti všestranně rozvíjí. Posilujeme povědomí o společenství zvaném RODINA. Prostřednictvím zábavných aktivit se dozvídáme o tom, jakou funkci má rodina, procvičujeme jména jednotlivých členů rodiny, známe své JMÉNO a PŘÍJMENÍ. Zpíváme si o RODINĚ- poznáváme mámu, tátu, babičku, dědu, sourozence. Povídáme si v komunitním kruhu, rozvíjíme další poznatky o rodině. Chápeme, že každá rodina je jiná, žije odlišným způsobem života- učíme se respektu. Každý člen rodiny je důležitý, každý člen rodiny by měl být šťastný a spokojený-co pro to děláme? Jak trávíme společný čas? Aktivitami rozvíjíme emoční inteligenci, vzájemnou sounáležitost, ohleduplnost, respekt k druhému. 

celkový počet stran: 32

zdroj obrázků: www.pixabay.com

AUTORSKÁ TVORBA. DALŠÍ KOPÍROVÁNÍ A ŠÍŘENÍ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA. 

1. KDO TU BYDLÍ? (aktivita s hudebním doprovodem + další náměty na řízenou činnost, rozvíjíme myšlení, pozornost, získáváme povědomí o společenství zvaném rodina)

2. JEDNA RODINA (aktivita s hudebním doprovodem + další náměty na řízenou činnost, rozvíjíme sluchové vnímání, hudební a rytmické cítění, procvičujeme mluvidla)

3. JAK SE VOLÁ NA BABIČKU (pohybová aktivita se slovním doprovodem + další náměty na řízenou činnost, rozvíjíme pozornost, hbitost, obratnost)

4. TÁTA MÁ MAMINKU, MAMINKA MÁ ZASE TÁTU (aktivita s hudebním doprovodem + další náměty na řízenou činnost, rozvíjíme vzájemnou sounáležitost, kontakt mezi dětmi)

5. NETVAŘTE SE KYSELE (aktivita s hudebním doprovodem + další náměty na řízenou činnost, rozvíjíme rytmické a hudební vnímání, pozornost, sluchové vnímání)

6. MY V DOMEČKU BYDLÍME (aktivita s hudebním doprovodem + další náměty na řízenou činnost, rozvíjíme pozornost, hbitost, obratnost)

7. POŠLI PUSU (aktivita se slovním doprovodem + další náměty na řízenou činnost, rozvíjíme pozornost, emoční inteligenci, kontakt mezi dětmi)

8. PAN OPIČKA (aktivita s hudebním doprovodem + další náměty na řízenou činnost, rozvíjíme sluchové vnímání, myšlení, procvičujeme přechylování jmen)

9. CO DĚLÁ TÁTA (veselá písnička + další náměty na řízenou činnost, procvičujeme sluchové vnímání, gymnastiku mluvidel, rytmické a hudební cítění)

10. KDYŽ PŘILETÍ ČÁP (něžná písnička o tom, jak je s dětmi krásně na světě...)