PODZIMNÍ KRÁTKOHRÁTKY 2. díl- CO SE DĚJE NA POLI

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
190 Kč s DPH
172,73 Kč bez DPH

E-book obsahuje autorské náměty na výchovně- vzdělávací aktivity s dětmi na téma CO SE DĚJE NA POLI- podzimní zelenina. 

 

Popis zásobníku: e- book obsahuje celkem deset autorských, originálních aktivit pro děti na 19 stranách na téma CO SE DĚJE NA POLI. Prostřednictvím vzdělávacích aktivit se děti seznamují s plodinami, které rostou na poli a neodmyslitelně patří k podzimnímu období. Součástí zásobníku jsou i zábavné úkoly pro děti a další tipy na možnou následující činnost s dětmi. Téma Podzim na poli, Podzimní sklizeň a další, budou již brzy aktuální. Zařaďte do tematického plánu nové, originální aktivity na toto téma. Naučte děti hru Vykutálené brambory, rozpočítadlo Ryci, pic, ene, ben, prostřednictvím kterého trénujeme číselnou řadu od jedné do deseti nebo pohybovou hru Na makovice. :) 

celkový počet stran: 19

 

obsah zásobníku: 

1. OTESÁNKU, DOBROU CHUŤ! (říkáme si- hrou procvičujeme matematickou gramotnost)

2. VYKUTÁLENÉ BRAMBORY (říkáme si- hrou procvičujeme pohybovou obratnost, postřeh)

3. HEJ, RUP, ŘEPO VEN! (zpíváme si- hrou procvičujeme pojmy: první, poslední,...)

4. RYCI, PIC, ENE, BEN, BRAMBOROVÝ DEN (zpíváme si- hrou procvičujeme rytmické cítění)

5. ZAJÍC A ZELÍ (zpíváme si- hrou procvičujeme sluchové vnímání, pohybovou obratnost, spolupráci)

6. CO VYROSTLO NA POLI (říkáme si- hrou procvičujeme spolupráci, pohybovou zdatnost, hrubou motoriku)

7. NA MAKOVICE (zpíváme si- hrou procvičujeme pozornost, hbitost, myšlení)

8. BYLO, NEBYLO, JEDNO POLE (zpíváme si- hrou procvičujeme pohybové dovednosti, spolupráci ve dvojici)

9. CO VIDÍ MAKOVICE (říkáme si- hrou procvičujeme představivost, slovní zásobu, poznáváme svět kolem nás)

10. JAK BRAMBORA PÁDILA (říkáme si- hrou procvičujeme myšlení, pozornost, zrakové vnímání, rozmanitost věcí kolem nás)