PROČ MÁŠ TAK VELKÉ UŠI, BABI?

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
145 Kč s DPH
131,82 Kč bez DPH

Náměty na ranní volné aktivity a řízené činnosti na téma: POZNÁVÁME NAŠE TĚLO, PROCVIČUJEME LOKOMOČNÍ A POHYBOVÉ DOVEDNOSTI S ČERVENOU KARKULKOU. Toto téma je volně propojeno s pohádkou O Červené Karkulce.

Popis: e- book nabízí náměty na ranní volné aktivity a řízené činnosti na téma: POZNÁVÁME NAŠE TĚLO, LOKOMOČNÍ A POHYBOVÉ DOVEDNOSTI. Toto téma je volně propojeno s pohádkou O Červené Karkulce, která nás celým týdnem bude provázet, spolu s dalšími postavami, vystupujícími v pohádce. Karkulka děti naučí, jak zdolávat překážky nacházející se v lese (přeskakujeme, přebíháme, lezeme na žebřiny.) Spolu s myslivcem si zase pojmenujte části těla a určete, která ruka je levá a která pravá. Vlk děti naučí, jaký je rozdíl mezi skoky, přeskoky, chůzí, během a procvičíte si tak celé tělo! Autorský zásobník Proč máš tak velké uši, přináší opět originální náměty na aktivity s dětmi předškolního věku. Poskytuje oporu při tvorbě vzdělávacího týdenního plánu.
Aktivity jsou zaměřeny na pojmenování a určování částí těla, celkový pohybový rozvoj, lokomoční dovednosti a prožívání radosti z pohybu.
Zásobník obsahuje přes osmdesát námětů na RANNÍ VOLNÉ AKTIVITY A ŘÍZENÉ ČINNOSTI, omalovánky a úkoly pro děti

celkový počet stran: 29

zdroj využitých obrázků: pixabay
 

Obsah: 

1. KARKULIČKO, VSTÁVEJ! (nápěv Tluče bubeníček, pohybová hra, určujeme části těla)
2. BEŽÍ, LESEM, BĚŽÍ (nápěv Běží, voda, běží, cvičení na rozvoj hrubé motoriky)
3. JAK VLK JEŽÍ CHLUPY (šprýmovací písnička- nápěv Já mám doma trnku, procvičujeme hrubou motoriku, číselnou řadu)
4. KAŽDÝ, KDO MÁ (pohybová hra, procvičujeme části těla, sluchové vnímání)
5. JAK MYSLIVEC PO LESE CHODIL (pohybová hra, nápěv Spievanky, spievanky, určujeme jednotlivé části těla)
6. CO DĚLÁ VLK (pohybová hra, cvičíme lokomoční dovednosti, pohybovou obratnost)
7. SCHOVEJTE SE, SCHOVEJTE SE (pohybová hra, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, pohybové úkony)
8. KDO TO ŤUKÁ (nápěv Bratře Kubo, procvičujeme smyslové vnímání, prostorovou orientaci, určujeme danou polohu těla)
9. MYSLIVEC NA POSEDU (kontaktní šprýmovací písnička, nápěv Tři citrónky, určujeme části těla)
10. NA VLKA (pohybová hra, procvičujeme lokomoční dovednosti, hrubou motoriku)