VESELÉ VELIKONOCE

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
136,36 Kč bez DPH

E- book obsahuje náměty na vzdělávací a pohybové aktivity s VELIKONOČNÍ tematikou, které podporují všestranný rozvoj dětí.

 

Popis zásobníku: VESELÉ VELIKONOCE obsahuje autorské náměty na vzdělávací a pohybové aktivity s VELIKONOČNÍ tematikou, které podporují všestranný rozvoj dětí. Zábavnou a hravou formou u dětí rozvíjíme pozornost, myšlení, paměť, pohybovou obratnost, postřeh, sluchové a zrakové vnímání, spolupráci ve skupině. E- book nabízí originální, nápadité činnosti, které využijete v nejkrásnějším ročním období, na jaře.
Součástí e- booku jsou pracovní listy a velké omalovánky s velikonoční tematikou navíc.

celkový počet stran: 34
doporučená věková skupina: 4- 6 let


obsah zásobníku :

1. CHODÍM S POMLÁZKOU (pohybová hra s písničkou, rozvíjíme pohybové dovednosti- hbitost, obratnost, pozornost)
2. NA ZAJÍČKY(pohybová hra s písničkou, rozvíjíme zrakové vnímání a rozlišování, upevňujeme názvy barev)
3. SLEPIČKA A VAJÍČKO (pohybová hra s písničkou, rozvíjíme logické myšlení, chápání časové posloupnosti, paměť)
4. CO SE STALO V KURNÍKU (pohybová hra s písničkou, rozvíjíme předmatematické dovednosti, myšlení, pozornost, paměť, procvičujeme číselnou řadu)
5. NA KOŠÍK (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme pozornost, posloupnost, prostorovou orientaci, procvičujeme uspořádání barev v řadě, dle určitého sledu)
6. NA KOLEDNÍKY (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme spolupráci, hbitost, pozornost, sluchové vnímání)
7. NA SCHOVANÁ VAJÍČKA (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme sluchové vnímání a rozlišování počáteční hlásky ve slově, pozornost, paměť)
8. VEJCE, KUŘE, SLEPICE (hra s ukazováním, rozvíjíme pozornost, sluchové vnímání, paměť, spojení pohybu se slovem)
9. TŘI ZAJÍCI (pohybová hra s vlastním nápěvem, rozvíjíme myšlení, představivost, spojení určitého zvuku s konkrétním předmětem)
10. NA SPÍCÍ KOLEDNÍKY (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme postřeh, obratnost, hbitost, zrakové vnímání, prostorovou orientaci)