ABECEDA Pracovní listy-psaní,kreslení/omalovánky/výzdoba

 
Prodávající:
Cena za ks:
49 Kč s DPH
44,55 Kč bez DPH

Tyto pracovní listy učí děti ABECEDU zábavnou formu. Na každé stránce pracovního listu se dítě seznámí vždy s jedním písmenkem ABECEDY. Kde nalezne vždy vytečkovaný obrázek začínající na toto písmenko, úkolem dítěte je spojit tečky tak, aby vznikl obrázek jako je jeho miniatura vlevo dole. Následně může dítě nakreslený obrázek vymalovat buď podle předlohy, nebo dle vlastní fantazie. Ve dvou řádcích, vždy na spodní straně listu, pak dítě trénuje malé a velké psací písmenko ABECEDY. 

Součástí pracovního listu je i sebehodnocení v podobě pěti hvězdiček, které je možné vybarvit podle toho jak šla dítěti práce s daným písmenkem.

Díky těmto pracovním listům se dítě učí nejen grafomotoriku, představivost, soustředěnost, jemnou motoriku, tak i psaní písmenek.

Materiál obsahuje:

návod, 12x A4 pracovních listů ve výsledném formátu A5, 23x A4 pracovních listů ve výsledném formátu A4 (vše nachystáno pro tisk na A4)

Zhotovení:

Pracovní listy stačí vytisknout (u verze A5 pak ještě rozstřihnout na polovinu)

pracovní listy je možné laminovat pro jejich životnost a opětovné použití. Avšak znesnadňuje to pak dítěti použít pracovní listy jako omalovánky

Možnosti použití:

1.Dítě dostane celou laminovanou knihu a učí se díky ní písmenka nejen poznávat, ale i psát. Opakovaně může zkoušet psát malé i velké písmenka abecedy. Dále může dítě trénovat grafomotoriku a představivost díky vytečkovaným obrázkům. Stačí, když dítě tečky spojí a vynikne mu obrázek věci, které začíná na dané písmenko.

2. Dítě dostane všechny nezalaminované svázané listy. Práce s takovou knihou je obdobná jako je tomu v bodě 1, jen s tím rozdílem, že může dítě následně obrázek vymalovat buď podle předlohy vpravo dole, nebo podle vlastní fantazie. Následně může dítě ohodnotit svou práci vybarvením příslušného počtu hvězdiček.

3. Dítě dostává vždy jeden pracovní list podle toho, co potřebuje natrénovat, nebo podle písmenek, které se aktuálně učí ve škole.

4. Ve škole je také možné z obrázků nakreslených a vymalovaných dětmi, vytvořit výzdobu třídy s tématikou ABECEDY.