Aktivity s písničkou 2. (Zima)

Doporučujeme

AKTIVITY S PÍSNIČKOU 2. (zima)
(prosinec, leden, únor)
celkem 24 stran
Využití písniček k různým ročním obdobím, připomenutí tradic a zvyků, které se k písničce mohou vázat. Nejenom nácvik a seznámení s písničkou, ale i tématické aktivity a činnosti didaktické, grafomotorické, hudební, námětové hry, tématické pohybové hry k písničce, tvořivé aktivity – pracovní a výtvarné činnosti, apod.

Možné provázání s dalšími podtématy a s TVP na celý rok! ;-)

  • VÁNOČNÍ – PŘEDVÁNOČNÍ – využití např. k tématu Vánoce, Advent
  • SNĚŽÍ, SNĚŽÍ – využití např. k tématu – Zima; zimní radovánky; zvířátka v zimě, zimní sporty; atd
  • TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ – využití např. k tématu – tradice a zvyky posvícení; Masopust; příprava na oslavy Podzim; Sklizeň, Ovoce/zelenina, atd…

Podívejte se i na další navazující materiály