čertovské váhy

 
Prodávající:
Cena za ks:
30 Kč s DPH
30 Kč bez DPH

Čertovské váhy- Dokážete přiložit obrázky na váhu, tak aby jejich váha odpovídala skutečnosti? Odhadnete váhu potravin? Zkuste zvážit a porovnat i skutečné potraviny. Hra na rozvoj matemat.představ.

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:
Dítě a jeho tělo: rozvoj a užívání všech smyslů

Dítě a jeho psychika: 
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
-  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení