ČESKÉ POVĚSTI - Praotec Čech

 
Prodávající:
Cena za ks:
129 Kč s DPH
117,27 Kč bez DPH

ČESKÉ POVĚSTI - Praotec Čech
Tématický blok k probuzení zájmu o minulost našeho národa.
Vydáme na cestu časem, do dob dávno minulých, kdy k nám z dalekých krajin přišli naši předkové.
Aktivity, hry a činnosti k prohloubení znalostí o starých českých pověstech k osvojení si poznatků o své zemi a její kultuře.
Celkem 10 stran