ČÍM BUDU? - POVOLÁNÍ HOUBAŘ/KA

 
Prodávající:
Cena za ks:
79 Kč s DPH
79 Kč bez DPH

ČÍM BUDU? - POVOLÁNÍ HOUBAŘ/KA

OBSAH 1 TÉMA na seznamování s různými druhy povolání + pracovní listy - 9 stran

HOUBAŘ / HOUBAŘKA
(Říjen – poznávání a třídění plodů z lesa, poznáváme houby,kaštany, žaludy a jiné plody podzimu z lesa, rozlišujeme na jedlé x nejedlé; ochrana zdraví; upevňujeme pravidla chování v lese; využíváme přírodniny ke tvoření; vycházky do přírody s pozorováním všech znaků podzimu…)
Líbila by se ti taky taková práce?
Povolání a řemesla, kdo co dělá, co k povolání patří, čím bych chtěl/a být?…

V tématické přípravě najdete náměty a činnosti na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

Na začátku školního roku si můžeme s dětmi v rámci seznamování a besedování také zjišťovat, zda znají povolání rodičů a podle možností tak přiměřenou formou seznamovat děti s různými druhy povolání i starých řemesel a s významem práce pro člověka…a tak může vzniknout třeba i TVP na téma Povolání ;-)
S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho využít i jako VÍCE-týdenní ucelený blok, který lze dále rozvíjet...
Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ…

TIP:

👉- DALŠÍch 14 TÉMAT ze sady ČÍM BUDU? - POVOLÁNÍ - najdete  ► ZDE