ČÍM BUDU? - POVOLÁNÍ KUCHAŘ/KA

 
Prodávající:
Cena za ks:
99 Kč s DPH
90 Kč bez DPH

ČÍM BUDU? - POVOLÁNÍ KUCHAŘ/KA

OBSAH 1 TÉMA na seznamování s různými druhy povolání + pracovní listy - 9 stran

KUCHAŘ/KA
Cílem tématu je seznamování s prostředím MŠ, režimu dne, procvičování časové posloupnosti, rozvíjení orientace v čase a prostoru. Budeme procvičovat časové vztahy – ráno – snídaně; dopoledne – svačina; v poledne – oběd; odpoledne – svačina; večer – večeře, a rozvíjet slovní zásobu. Podíváme se, kde nám připravují jídlo paní kuchařky ve školce, jaké vybavení mají. Budeme rozvíjet tvořivé dovednosti a vyrábět "dobroty"
Povolání a řemesla, kdo co dělá, co k povolání patří, čím bych chtěl/a být?…

V tématické přípravě najdete náměty a činnosti na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

Na začátku školního roku si můžeme s dětmi v rámci seznamování a besedování také zjišťovat, zda znají povolání rodičů a podle možností tak přiměřenou formou seznamovat děti s různými druhy povolání i starých řemesel a s významem práce pro člověka…a tak může vzniknout třeba i TVP na téma Povolání ;-)
S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho využít i jako VÍCE-týdenní ucelený blok, který lze dále rozvíjet...
Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ…