ČÍM BUDU? - POVOLÁNÍ LISTONOŠ/KA

 
Prodávající:
Cena za ks:
79 Kč s DPH
71,82 Kč bez DPH

ČÍM BUDU? - POVOLÁNÍ LISTONOŠ/KA

OBSAH 1 TÉMA na seznamování s různými druhy povolání + pracovní listy - 9 stran

LISTONOŠ/KA
(Listopad – v listopadu je proměnlivé počasí, děti tak mohou pozorovat jeho změny a nálady (déšť, mlhy, chladný vítr) a rozvíjet vědomosti o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí, zdokonalovat sebeobsluhu v oblékání. Za pomoci profese pošťáka se děti seznamují místem a prostředím, ve kterém žijí, učí se orientovat v okolí MŠ, městě, znají své jméno a příjmení, věk a místo svého bydliště, …)
Povolání a řemesla, kdo co dělá, co k povolání patří, čím bych chtěl/a být?…

TIP: 👉- DALŠÍch 14 TÉMAT ze sady ČÍM BUDU? - POVOLÁNÍ - najdete  ► ZDE

V tématické přípravě najdete náměty a činnosti na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

Na začátku školního roku si můžeme s dětmi v rámci seznamování a besedování také zjišťovat, zda znají povolání rodičů a podle možností tak přiměřenou formou seznamovat děti s různými druhy povolání i starých řemesel a s významem práce pro člověka…a tak může vzniknout třeba i TVP na téma Povolání ;-)
S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho využít i jako VÍCE-týdenní ucelený blok, který lze dále rozvíjet...
Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ…