ČÍM BUDU? - POVOLÁNÍ MALÍŘ/KA

 
Prodávající:
Cena za ks:
99 Kč s DPH
90 Kč bez DPH

ČÍM BUDU? - POVOLÁNÍ MALÍŘ/KA

OBSAH 1 TÉMA na seznamování s různými druhy povolání + pracovní listy - 9 stran

MALÍŘ/KA
(Říjen / Listopad – seznámení s charakteristickými rysy podzimu, poznávání barev, rozvíjení představy odstínů barev, zachycení barev apod.; procvičujeme barvy; experimentujeme s barvami; tvoříme z přírodnin; rozvíjíme tvořivou aktivitu a fantazii, estetické cítění; …)
Líbila by se ti taky taková práce?
Povolání a řemesla, kdo co dělá, co k povolání patří, čím bych chtěl/a být?…

V tématické přípravě najdete náměty a činnosti na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

 

Na začátku školního roku si můžeme s dětmi v rámci seznamování a besedování také zjišťovat, zda znají povolání rodičů a podle možností tak přiměřenou formou seznamovat děti s různými druhy povolání i starých řemesel a s významem práce pro člověka…a tak může vzniknout třeba i TVP na téma Povolání ;-)
S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho využít i jako VÍCE-týdenní ucelený blok, který lze dále rozvíjet...
Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ…