Činnosti a aktivity k procvičování sluchového vnímání

 
Prodávající:
Cena za ks:
65 Kč s DPH
59,09 Kč bez DPH

Nabídka činností a aktivit k procvičování sluchového vnímání.
Při vývoji řeči hraje důležitou roli mimo jiné i sluchové vnímání.
Sluchové vnímání je důležité pro vývoj řeči a výslovnosti pro zvládnutí čtení a psaní ve škole.

Tyto činnosti a aktivity se dají vhodně motivačně změnit, upravit podle náročnosti k věku dětí a zařadit do různých témat probíraných v MŠ v rámci různých aktivit i řízených činností.

Obsahuje: 12 pracovních listů ( černobílé pro případné další využití), 4 stránky námětů na aktivity, hry a činnosti

Celkem 19 listů k vytištění

Pracovní listy jsou určeny pro skupinové a kooperativní učení dětí a pro doplnění a zpestření programů a práce s dětmi.
Děti si při práci na pracovních listech procvičí jemnou motoriku a koordinaci oka a ruky. Procvičí si přiřazování, třídění, barvy, tvary, počítání a další činnosti...
Pracovní listy slouží k upevnění nově získaných informací (např. v komunikačním kroužku), ke zdokonalování komunikačních schopností dětí, grafomotorických činností, rozvoji slovní zásoby a celkově k procvičování učiva.
Mohou být využity při individuálních činnostech s dětmi (např. při ranních hrách) nebo cíleně po společných činnostech či zaměstnání s dětmi, pro práci s celou skupinou.

Každý list je možno vytisknout jednotlivě a vybrat si tak právě ten, který se hodí k probíranému tématu.