DĚJOVÁ POSLOUPNOST

Doporučujeme
Novinka
 
Prodávající:
Cena za ks:
70 Kč s DPH
63,64 Kč bez DPH

V souboru naleznete celkem 84 kartiček (28 dějových posloupností). Každá posloupnost je rozdělena do trojice kartiček. Ilustrace jsou černobílé. Děti si mohou ilustrace vybarvit. Dejte dítěti do prostoru vždy jednu trojici kartiček. Úkolem je, aby kartičky seřadilo podle posloupnosti děje.

Tento soubor má za cíl naučit děti přemýšlet o souvislostech, o příčinách a možných následcích a čase. Díky obrázkům se snaží určovat, čím situace začala, jak pokračovala, a jak skončila. Děti zároveň procvičí slovní zásobu. Kartičky slouží pro děti předškolního věku, kdy je tato oblast důležitá.

Kartičky jsou ve velikosti 7,5 cm x 5, 5 cm.

Soubor si vytiskněte a zalaminujte. Trojici obrázků sepněte kancelářskou sponou či kolíčkem. Těžší varianta

Dejte do prostoru všechny kartičky. Dítě má za úkol poskládat jednotlivé obrázky podle posloupnosti děje. U této činnosti dítě povídá, co vidí na obrázku.