Den Země - Chráníme naši planetu - oromotorika s planetou Zemí, demonstrační obrázky s hrami

 
Prodávající:
Cena za ks:
65 Kč s DPH
65 Kč bez DPH

Den Země - Chráníme naši planetu

  • 15 karet oromotorika s planetou - Proč je planeta Země smutná? - Na kartách jsou popsané věci, které škodí planetě Zemi,

  • 16 demonstračních karet s popisem - Jak můžeme chránit planetu Zemi,

  • 16 karet k hledání dvojic,

  • hra: Pravda/nepravda,

  • omalovánky - smutná a veselá planeta Země,

  • pohybové hry.

 

Materiál lze vytisknout jako brožuru. Vhodné pro děti ve věku 3-7 let. Lze využít v rámci logochvilek i mimo ně.

 

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti.

Příklady:

Kompetence k učení - se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům – rozvíjíme zrakové vnímání (hledáme obrázky podle instrukcí)

Vzdělávací oblast – Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč – povídání u obrázků