Didaktická hra 5 x DOMINO (1)

 
Prodávající:
Cena za ks:
49 Kč s DPH
40,5 Kč bez DPH

Didaktická hra 5 x DOMINO (1)

Hra jako výukový materiál - vzdělávací materiál pro MŠ je vytvořen taK, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů podle RVP PV.
Hrou rozvíjíme:

  • sociální a personální kompetence (Dítě s ten druhý, Dítě a společnost) - aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku, rozvoj kooperativních dovedností, dodržování dohodnutých a pochopených pravidel, dodržování herních pravidel, přizpůsobovat se jim.
  • komunikativní kompetence (Jazyk a řeč) - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu k tématu, které probíráme a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím, osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní...

 

Didaktická a společenská hra Domino, kterou můžeme využít pro potřeby výuky jako didaktickou hru.
Karty velikosti cca 12,5 x 6,5 cm.
Celkem 5 témat:

  • BARVY
  • TVARY
  • ČÍSLICE
  • POČET
  • DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Každá tematická sada má 28 kartiček (celkem v souboru 140 karet) na 38 stranách k vytištění.

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky