Didaktická hra VÁNOČNÍ DOMINO (symboly)

 
Prodávající:
Cena za ks:
25 Kč s DPH
20,66 Kč bez DPH

Didaktická hra VÁNOČNÍ DOMINO + navíc: vánoční stínohra

Hra jako výukový materiál - vzdělávací materiál pro MŠ je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů podle RVP PV.
Hrou rozvíjíme:

  • sociální a personální kompetence (Dítě s ten druhý, Dítě a společnost) - aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku, rozvoj kooperativních dovedností, dodržování dohodnutých a pochopených pravidel, dodržování herních pravidel, přizpůsobovat se jim.
  • komunikativní kompetence (Jazyk a řeč) - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu k tématu POZNÁVÁME VÁNOČNÍ TRADICE, které probíráme a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím, osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní...

Didaktická a společenská hra, kterou můžeme využít pro potřeby výuky jako didaktickou pomůcku a doplněk probíraného tématu.

  • hrou opakujeme získané vědomosti
  • Vytleskáváním jednotlivých názvů obrázků si rozšiřujeme nejen slovní zásobu, ale i rytmizaci slov - rozklad slov na slabiky.
  • Přikládáním obrázků k sobě si děti procvičují jemnou motoriku při manipulaci s obrázkovými kartičkami.

 

Karty velikosti cca 12,5 x 6,5 cm.
Tematická sada má 28 kartiček
Celkem 12 stran k vytištění

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky