DINOSAUŘI - pexeso, domino

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
25 Kč s DPH
20,66 Kč bez DPH

Hra jako výukový materiál - vzdělávací materiál pro MŠ je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů podle RVP PV k právě probíranému tématu.
Hrou rozvíjíme:

  • sociální a personální kompetence (Dítě s ten druhý, Dítě a společnost) - aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku, rozvoj kooperativních dovedností, dodržování dohodnutých a pochopených pravidel, dodržování herních pravidel, přizpůsobovat se jim.
  • komunikativní kompetence (Jazyk a řeč) - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu k tématu, které probíráme a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím, osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní...


Dále rozvíjíme zrakovou, sluchovou, krátkodobou i dlouhodobou paměť, slovní zásobu při pojmenování obrázků, výslovnost, manuální zručnost při manipulaci s kartičkami.

  • DOMINO rozvíjí vzdělávání dětí, stimuluje jejich fantazii, rozvíjí koncentraci a manuální zručnost při manipulaci s kartičkami, logické uvažování a představivost.
  • PEXESO rozvíjí zrakovou i sluchovou, krátkodobou i dlouhodobou paměť, rozvíjí slovní zásobu o názvy věcí na obrázku a barev.

 

Pexeso 18 kartiček k vytištění 2x (velikost kartičky cca 8,5cm x 8,5cm)
Domino - 28 karet (velikost kartičky 17,5cm x 9cm)

Vytištěné listy lze zalaminovat a rozstříhat (možno podlepit magnetickou páskou k upevnění a práci s obrázky na mag. tabuli)

TIP: Vhodné k doplnění - Tématický blok - DINOSAUŘI a DINOSAUŘI - pracovní listy

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky