Dramatická pohádka: Jak zvířátka našla domov

Nabízím soubor s pohádkou Jak zvířátka našla domov k dramatizaci dětí (autor původní dramatické pohádky Dagmar Hilarová). Soubor obsahuje:

  • Text dramatické pohádky
  • Kontrolní otázky
  • Obrazový materiál na podporu matematických představ (řazení: první, poslední... - dítě pořadí díky maskám názorně vidí)
  • Masky všech zvířat k pohádce (Barevná a černobílá verze)

-) Zajíc, kachna, srnka, veverka, liška, prase divoké, kamzík, daněk

Celý soubor jsem vytvořila, když jsme si pohádku v rámci téma ,,V lese" dramatizovaly. Mám verzi i s dramatickou pohádkou Boudo, budko. Masky jsem si vytvořila na základě, protože jsem nikde nenašla masky na internetu a u nás v MŠ nejsou. Dramatická výchova je v MŠ nesmírně důležitá a neměli bychom z mého pohledu vynechávat, bohužel často učitelky nemají k dispozici masky. Je navíc i ve formě očekávaných výstupů v RVP PV. Děti si dramatizaci užívají a masky samy o sobě aktivizují pozornost. Na dramatizaci této pohádky nám navíc stačí jen prostor v MŠ a děti (zvířátka), které pustí lidé do domu si sednou za sebe.

Jak píšu vždy:

Masky jsem si vyrobila z důvodu, protože mám s maskami, které jsem našla na internetu, jeden veliké ,,problém". Nejsou přizpůsobené velikosti dětské hlavy a hlavně většina z nich jsou dělány přes dětský nos. Dítě předškolního věku pak nemůže v masce dýchat a kolikrát i hůř, mají nedostatečný otvor na pusu. Masky mám odzkoušené na dětech (jsou přizpůsobené velikosti jejich hlavy, umístění očí a nepřesahují přes nosní dírky, takže dítě může svobodně mluvit a dýchat.

Další využití:

  • Karneval
  • Masopust
  • Výzdoba třídy
  • Motivace k tématům hrám
  • Práce s s matematickými pojmy v rámci jiného tématu

 

Doufám, že masky pomůžou a určitě nezanedbávejte dramatizaci u dětí. U dítěte prostřednictvím dramatizace podporujeme vystupovat před veřejností, překonávat strach a ostych.

Přeji hodně zábavy :),

Učitelka Zuzka

Zdroje obrázků: Canva, vlastní autorské obrázky