Dřív než půjdu do školy _ Já mám, kdo má?

 
Prodávající:
Cena za ks:
20 Kč s DPH
16,53 Kč bez DPH

Hra pro předškolní děti, které se chystají do 1. třídy. Celkem 17 stran. Na každé straně jsou dvě hrací karty.
Obrázky na kartách se týkají nástupu do ZŠ. 
Děti si mohou rozšířit hravou formou slovní zásobu. 
Hra také rozvijí slovní zásobu, paměť, zrakovou i sluchovou percepci.
Hru si můžete vytisknout tak jak je ( ve velké verzi), nebo upravit tisk a vytisknout na dvě strany na jednu (vzniknou menší karty).