HALLOWEEN

 
Prodávající:
Cena za ks:
99 Kč s DPH
90 Kč bez DPH

Tématický blok : HALLOWEEN

Celkem 12 stran

Cílem tohoto tématu je seznámit děti se zvyky, které se dodržují jinde ve světě. Jedním z nich je právě Halloween, který se slaví 31. 10 v anglicky mluvících zemích. U nás se tomuto svátku říká "Dušičky". K tomuto svátku samozřejmě patří kostýmy, převlekání dětí i dospělých, koledování, dlabání dýní. Vyvrcholením tématu jsou halloweenské soutěže - "Halloweenský den". Vyrobíme si netopýra, zazpíváme a zatančíme si.

OBSAH:

  • Ranní hry
  • Pohybové aktivity
  • Řízené činnosti
  • Pobyt venku
  • + přílohy