Hospodářská zvířata - rodiny

Novinka
 
Prodávající:
Cena za ks:
45 Kč s DPH
37,19 Kč bez DPH

Jaro je období rození mláďat. S tímto souborem děti seznámíte s hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty. Čeká na Vás:

  • 13 rodin hospodářských zvířat
  • 13 koleček s přiřazováním mláďat 
  • omalovánky

Tento vzdělávací soubor je vytvořen v souladu s RVP PV, díky němu jsou naplňovány vzdělávací cíle v konkrétních oblastí:

  • Dítě a jeho tělo - děti procvičují zrakové a sluchové vnímání
  • Dítě a jeho psychika - děti posilují svoji zvídavost, paměť a pozornost, rozšiřují si slovní zásobu, rozvíjí jazykové receptivní dovednosti, rozvíjí si názorné myšlení, rozvíjí logické myšlení
  • Dítě a ten druhý – děti se učí vzájemné spolupráce, naslouchat a respektovat druhé, rozvíjí verbální i neverbální komunikační schopnosti
  • Dítě a svět – děti pracují s obrazovým materiálem