HOUBOVÉ aktivity 🍄

 
Prodávající:
Cena za ks:
45 Kč s DPH
45 Kč bez DPH

HOUBOVÉ aktivity 🍄

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ  podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů.
„Učivo“ je vyjádřeno v podobě činností, ať už praktických, či intelektových, popř. v podobě příležitostí.

Houbové hrátky ke stolečku, k individuálnímu procvičování, ke skupinové práci i k domácí zábavě.

Celkem 28 stran k vytištění

 • HOUBOVÉ KOLÍČKOVACÍ KARTY A4

Kartu můžete ponechat celou (= více úkolů pro dítě)

 1. Hledáme stín barevné houby
 2. Podle stínu hledáme barevnou houbu

(procvičujeme jemnou motoriku při manipulaci s kolíčky a kartou, zrakové vnímání a rozlišování, přiřazování)

 • HOUBOVÉ PEXESO
 1. Klasická barevná varianta, kdy hledáme dvojice stejných hub.
 2. Těžší varianta - k barevné variantě vytiskneme stíny hub a hledáme dvojici - barevná houba a její stín.

(procvičujeme jemnou motoriku při manipulaci s kartičkami, zrakové rozlišování a zrakovou paměť, soustředění a rozlišování, přiřazování, vyhledávání dvojic (předmatematické dovednosti)

 • HOUBOVÉ PUZZLE

(procvičujeme  skládání celku z částí (předmatematické dovednosti)

 • KRÁJÍME HOUBY NA SUŠENÍ- STŘÍHÁNÍ

(procvičujeme jemnou motoriku a obratnost při manipulaci s nůžkami a papírem, grafomotorické dovednosti, trénujeme trpělivost, logické myšlení, nacházení vztahů mezi jednotlivými částmi obrázku jako celek, rozvíjíme orientaci v prostoru)

 • HOUBOVÉ OMALOVÁNKY

(procvičujeme jemnou motoriku, správný úchop psacího náčiní, grafomotorické dovednosti, trénujeme trpělivost, procvičujeme barvy)

 • ZAVAŘUJEME HOUBY

(procvičujeme jemnou motoriku a obratnost při manipulaci s nůžkami a papírem, grafomotorické dovednosti, trénujeme trpělivost, logické myšlení při vkládání obrázků na správné místo, rozvíjíme orientaci v prostoru)

 • DEMONSTRAČNÍ OBRÁZKY

sběr hub
(procvičujeme slovní zásobu při popisu obrázku, poznáváme a pojmenováváme houby)

Celkem 28 stran k vytištění

👁️ Podívejte se 👉 i na ostatní náměty z mé nabídky