HRAJ SI, ZPÍVEJ, BĚHEJ, HLAVNĚ NĚCO DĚLEJ- HALÓ, TADY ZVÍŘÁTKA

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
150 Kč bez DPH

Pdf soubor poskytuje náměty na výchovně- vzdělávací aktivity- ŘÍZENÉ ČINNOSTI,  které jsou propojeny s autorskými říkankami a písničkami. Jednotlivé aktivity lze zařadit do jarního bloku a tematického týdne zaměřeného na ZVÍŘÁTKA. 

Pdf soubor obsahuje výchovně- vzdělávací náměty na aktivity pro všestranný rozvoj dětí. Najdete zde i pracovní listy, omalovánky a notové záznamy. Děti se u činností všestranně rozvíjí, zábavnou a přirozenou formou se učí novým poznatkům- procvičují si hrubou motoriku, předmatematické dovednosti, prostorovou orientaci, zrakové a sluchové vnímání, slovní vyjadřování, myšlení, spolupráci ve skupině... Hry na téma zvířátka se u dětí těší velké oblibě a užijí si u nich i spoustu zábavy!

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí
  • rytmizace, hudebně-pohybové činnosti a zdokonalování hudebních a pohybových dovedností

 

Dítě a svět: 

  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
  • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

celkový počet stran: 39

zdroj obrázků: www.pixabay.com

 

obsah: 

1. ZAJEČÍ ZÁVODY- písnička+ tip na činnost
2 NA VAJÍČKA- básnička (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, hbitost)
3. TELEFON- básnička (slovní hra s říkankou, procvičujeme číselnou řadu, jména kamarádů ve třídě)
4. VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP- písnička+ tip na činnost
5. CO DĚLAJÍ ZAJÍCI- básnička (pohybová hra s říkankou, procvičujeme hrubou motoriku, obratnost)
6. JAK SE BLECHA STĚHOVALA- písnička+ pohybová hra 
7. PONOŽKA- písnička (pohybová hra s písničkou, procvičujeme zvířata a pohyb pro ně typický)
8. KOUZELNÝ STROJ- básnička (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pojmy malý x velký)
9. DORT- básnička (pohybová hra s říkankou, procvičujeme číselnou řadu od jedné do deseti)
10. ŽÍŽALA- písnička (pohybová hra s písničkou, procvičujeme myšlení, logické uvažování, znalosti o předmětech kolem nás a jejich funkci)