HRAJ SI, ZPÍVEJ, BĚHEJ, HLAVNĚ NĚCO DĚLEJ - HRY PROSTOJOVKY

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
150 Kč bez DPH

Pdf soubor HRY PROSTOJOVKY obsahuje originální, autorské aktivity, určené k vyplnění prostoje s dětmi. Aktivity jsou provázány jednoduchým slovním / hudebním doprovodem. 

Pdf soubor obsahuje celkem deset aktivit k vyplnění dlouhé chvíle s dětmi při čekání...na cokoliv... Ve školce je dobré mít "po ruce" jednoduché básničky, písničky- šprýmovačky, které nám pomohu vyplnit prostoje s dětmi. Najdete zde krátké, nápadité písničky, hry se slovíčky a rýmy, ale taky šprýmy, které určitě zabaví vaše děti a vyplní dlouhou chvíli. Prostřednictvím písniček a šprýmovaček si děti procvičí slovní zásobu, myšlení, číselnou řadu, slabiky na konci slov, ale také postřeh, pozornost a znalosti o světe kolem nás. Součástí jsou opět pracovní listy, omalovánky, ale také třeba klaunské pexeso k vystřižení. 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho psychika:

Jazyk a řeč: 

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
  • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

zdroj obrázků: www.pixabay.com

Celkový počet stran28


obsah: 
1. NEZNÁLEK- písnička (procvičujeme znalosti o okolním světě)
2. MŮJ TAŤKA- písnička (procvičujeme slabiky na konci slova)
3. VÝTAH- básnička (procvičujeme rýmy, číselnou řadu do deseti)
4. POŠTA- písnička (z částí poznat celek, znalosti o místě svého bydliště)
5. KLAUN- písnička (pohybové dovednosti, pozornost)
6. JÁ MÁM- písnička (pozornost, postřeh, vědomé ovládání pohybů)
7. POPLETA- písnička (upevňujeme znalosti o světě kolem nás)
8. CO TO MOJE UŠI SLYŠÍ- básnička (upevňujeme znalosti o okolním světě, diferenciace a přiřazování zvuků)
9. NA POUTI- básnička (procvičování barev, číselná řada do deseti)
10. PRAVÁ, LEVÁ, SENO, SLÁMA- básnička (procvičování jmen kamarádů, procvičování hlásky na začátku slova)