Hrátky s pohádkou 3. - sada

199,00 Kč
Prodávající:
Cena za ks:
169 Kč s DPH
169 Kč bez DPH

Hrátky s pohádkou 3.

OBSAH 5 POHÁDEK + BONUS (pracovní listy, výsledné výtvarné práce, atd.) - 28 stran
03 sada pohádek obsahuje :

  • 1. Pohádka: JAK SNĚŽENKY PŘIVOLALY JARO (Bílé zvonky zazvonily, konec zimy ohlásily)
  • 2. Pohádka: O DOMEČKU, KTERÝ CHTĚL CESTOVAT (geometrické tvary, měření, poměřování)
  • 3. Pohádka: O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
  • 4. Pohádka: KAŽDÝ MÁME SVOU HODNOU VÍLU – o mamince
  • 5. Pohádka: JAK SE KLUCI NEUMĚLI SPOČÍTAT

Každá pohádka obsahuje využitý motivační text, konkrétní činnosti a očekávané kompetence prolínající všemi oblastmi RVP, vytvořené pracovní listy i výslednou konkrétní činnost v podobě výtvarných či pracovních prací.
Pohádky jsou vhodnou motivací ke každé činnosti i tématu. Sama s nimi ráda pracuji a díky jejich využití podpoříme zájem dětí nejen o pohádkový svět, knihy, pravidla, poučení, ale můžeme přenést poznatky také do jejich hry a tvořivosti. Pohádka může sloužit jako úvodní vhodná motivace k plánovanému tématu, od kterého se odvíjí a prolínají další činnosti během několika dní nebo celého týdne.

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)