JÁ mám, KDO má? ...Poznáváme PTÁČKY

Kartičky k procvičování a poznávání PTÁČKŮ 🐦🦅🦉
Listy s kartičkami je vhodné po vytištění pro delší životnost zalaminovat a pak teprve rozstříhat na jednotlivé kartičky.

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

 • Jazyk a řeč/osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy
 • Dítě a jeho psychika/ Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • Dítě a svět: vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

OBRÁZKY MOHOU ZÁROVEŇ SLOUŽIT JAKO DEMONSTRAČNÍ.

Jak se hraje hra: JÁ MÁM ... - KDO MÁ ...?
Rozdáme dětem kartičky, jeden začíná a přečte/řekne, co má na kartičce (Já mám vrabce zeptá se, kdo má ptáčka, který je ve spodní části jeho karty (kdo má vránu?)
Ten kdo má tázaného ptáčka se ozve a řekne: Já mám vránu a ptá se kdo má dalšího ptáčka... ) a čeká kdo a s jakou kartičkou na něho navazuje.
Celkem 18 stran k vytištění = 17 ptáčků k procvičování (+ volné karty pro další ptáky)

 • 17 karet menších rozměrů - 8,5cm X 12,5cm
 • 17 karet větších rozměrů - 12cm x 17cm

Kartičky můžeme využít ve volných režimových chvilkách, ke zklidnění a zaujmutí pozornosti dětí.

Seznam:

 1. Vrabec
 2. Vrána
 3. Sýkorka
 4. Holub
 5. Vlaštovka
 6. Červenka obecná
 7. Andulka vlnkovaná
 8. Straka
 9. Čáp bílý
 10. Kos černý
 11. Sova
 12. Špaček obecný
 13. Strakapoud
 14. Pěnkava obecná
 15. Stehlík obecný
 16. Zvonek zelený
 17. Páv
 18. Hnízdo

🐦🦅🦉 TIP: Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky