JARO 1 - sada témat

229,00 Kč
Prodávající:
Cena za ks:
189 Kč s DPH
189 Kč bez DPH

JARO 1 sada témat

OBSAH 11 TÉMAT , 21 stran

V jarním období se seznamujeme s jarními květinami, drobnými živočichy, lesními zvířaty a prohlubujeme pozitivní vztah jak přírodě, tak k druhým lidem. Vhodně motivovananými aktivitami povzbudíme děti k hledání a řešení různých úkolů, k radosti z objevování nových věcí a získání či zlepšení  určitých vědomostí, dovedností a návyků a kladného vztahu k probouzející se přírodě a všemu živému, povzbudím v nich touhu po zvídavosti a objevování nových věcí.  Nasloucháme zvukům v přírodě, snažíme se zachytit zvuk a poznat ho – při vycházkách pozorujeme nové změny v přírodě - počasí, rostliny, vyhledáváme první kytičky v zahradách, uvědomujeme si rozlišné barvy a znaky zimy a jara, vynášíme Mořenu a loučíme se se zimou. Zaměříme se na oslavu Velikonoc, seznámíme se s jejich historií a tradicemi. Vedeme děti k udržování tradic, rozvíjíme u dětí jazykové schopnosti, posilujeme prosociální chovánía rozvíjíme u dětí hrubou, jemnou motoriku a zručnost.

V této JARNÍ ČÁSTI najdete témata:

 • 1. CO VŠECHNO MUSÍ UDĚLAT JARO
 • 2. JARO UŽ JE ZASE TADY … nakukuje do zahrady ….
 • 3. JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA, narodí se zvířátka …
 • 4. KDE BYDLÍ ZVÍŘÁTKA - aneb co se skrývá v trávě …
 • 5. O BÍLÉ SLEPIČCE - Velikonoční těšení + omalovánka a pracovní list
 • 6. KDYŽ MAJÍ MAMINKY SVÁTEK + omalovánka a pracovní list
 • 7. ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ…
 • 8. CO LÉTÁ, JEZDÍ, PLUJE aneb dopravní prostředky …
 • 9. ZOO aneb týden v Africe
 • 10. Veselé Velikonoce
 • 11. Moje tělo a ZDRAVÍ
 • 12. ZÁSOBNÍK využitých BÁSNIČEK K JARNÍM NÁMĚTŮM

 

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

 • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
 • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
 • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
 • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky