JAZYKOVÉ CHVILKY 3

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
70 Kč s DPH
70 Kč bez DPH

Soubor  obsahuje 10 pohádkových jazykových rozcviček, 10 didaktických listů s úkoly nebo hry, úvod, obsah a závěr (3 stránky).

Čtete dětem pohádku a tučnou část věty děti předvádějí pusinkou. Rozvíjí tak motoriku mluvidel a dechový proud pro správnou výslovnost. 

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:
 

Dítě a jeho psychika: 
-rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních 
- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
-  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení