JEDNOTAŽKY - Zima + Vánoce (grafomotorika)

JEDNOTAŽKY - Zima + Vánoce (grafomotorika)

Aktivita vhodná do ranních (odpoledních klidových) chvilek pro individuální přístup, pro práci s asistentem, nebo k domácímu procvičování.

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

  • Dítě a jeho tělo: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
  • Jazyk a řeč/osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy
  • Dítě a jeho psychika/ Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

 

Obrázky jedním tahem pomáhají rozvíjet koordinaci pohybů, rozvíjejí představivost a myšlení.
Pomáhají k uvolnění ruky a koordinaci pohybů, k rozvíjení představivosti, myšlení dovednosti psát a kreslit.

  • Napřed si jednotažku projedeme 3–5 x pouze prstem – ukazováčkem.
  • Pak si projedeme jednotažku tužkou (fixem, pastelkou) jedeme zvolna lehce, jako,když auto jede po silnici...

Obrázky můžete jen vytisknout a ihned používat.
Pro vícenásobné použití je vhodné obrázky zalaminovat a kreslit na ně stíratelným fixem (např. na bílou tabuli). Po procvičení smažete hadříkem nebo houbičkou a obrázek můžete opětovně použít.

Celkem 37 stran - 34  námětů k tématu (více v průvodním listě)

👁️ Podívejte se 👉 i na ostatní náměty z mé nabídky