Karneval - Básničkové hádanky s aktivitami

 
Prodávající:
Cena za ks:
72 Kč s DPH
72 Kč bez DPH

Soubor je vhodný nejen v rámci logochvilek pro děti v Mš (2,5 -7 let). Vše si nejdříve vytiskneme, přečteme a materiál ke hře zalaminujeme. Materiál můžeme využít jako tzv. "plotovku" pro rodiče s dětmi nebo si aktivitky nechat pro děti do třídy.

Karnevalové básničkové hádanky s aktivitami 

  • 16 hádanek s básničkou (básničky vymyslela paní Marcelka Vlachová),
  • 16 aktivit,
  • 2 velikosti karet na výběr (A4, A5)

 

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z různých oblasti.

Příklady:

Kompetence k učení - se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům – rozvíjíme sluchové vnímání (rytmus, rýmy, poslech básničky)

Vzdělávací oblast – Dítě a jeho tělo – rozvíjíme motoriku (jemná motorika – prstové cvičení, hrubá motorika – jízda na koni) aj.